Úvod

"MOTTO"

Představte si svět, který vám dá maximum svobody a plnou podporu, plnou podporu každé Vaši tvořivé touze, svět svobodný, ve kterém Vám nebude smutno
po úřadech, kontrolách, omezeních, kde Vaše děti budou vychovávány k objevování pravdy, k tvořivosti, ke spolupráci, k hledání svého místa a naplnění svých tužeb. Představte si svět, kde základem je rodina, muž, žena a děti, rodina existenčně podporována a rodina, jejíž členové se svobodně rozhodují, jaký je jejich cíl, jak chtějí žít, co chtějí zažít a čeho chtějí dosáhnout… Svět, který všechny aktivní lidi bude pobízet a podporovat, odmění každou aktivitu. Představte si svět, který budou řídit ti nejlepší z vás, na základě už dokázaných a měřitelných výsledků, a ne na základě nesplněných slibů… Svět, který bude generovat spokojeného člověka, který vytvoří spokojenou tvořivou rodinu. Člověka, jehož cílem bude vybudovat malý kousek ráje pro sebe a své blízké. Svět, který se skládá z tisíců a tisíců spolupracujících malých rájů na zemi, a tyto malé ostrůvky se spojí do celku, který budeme nazývat Zlatým věkem lidstva. Vezměte do rukou svůj život, energii pro Váš rozvoj Vám rádi dodáme !

Česko-Moravské podílové družstvo Rozkvět / čmpdr

• ČMPDR je dobrovolné sdružení neomezeného množství svobodných lidí, občanů a právnických osob, organizací a zájmových skupin, které se sdružily, aby společnou činností zabezpečovaly uspokojování potřeb svých členů a účelně hospodařili s majetkem družstva.
• ČMPDR bylo založeno za účelem vykonávání činnosti v oblasti předmětu podnikání, zejména však poskytování služeb členům družstva, spolupráce, osobního rozvoje, rozvoje obcí či územních celků až do úrovně mezinárodní působnosti, a za tímto účelem družstvo vykonává také obchodní činnosti, pokud tyto slouží k dosažení cílů, pro které bylo družstvo vytvořeno.
• ČMPDR se ve své činnosti řídí stanovami a dalšími právními předpisy družstva, právními předpisy státu, ve kterém působí a nadřazenými příslušnými mezinárodními akty, mezinárodním právem a stanovami Mezinárodní družstevní aliance.
• ČMPDR může vstupovat do různých svazů družstev, jiných státních, družstevních a neziskových sdružení, asociací a svazů, včetně mezinárodních, při zachování plné nezávislosti a práv právnické osoby.
• ČMPDR je právnickou osobou. Za nedodržení svých závazků družstvo ručí celým svým majetkem.
• ČMPDR si vytváří svoje vlastní zastoupení a pobočky, zakládá obchodní společnosti a instituce, uplatňuje svoje práva a vykonává hospodářskou činnost způsobem, jaký stanovuje platná místní legislativa a Mezinárodní právo.
• ČMPDR je suverénní mezinárodní finanční institucí


img
Kytice

Aktuální informace:

---------------------------------------------------VÝZVA 0003
01-09-2023
ČMPDR-SAMOSPRÁVY

VÝZVA 0002
25-07-2023
ČMPDR-SAMOSPRÁVY


...
Setkání RODu
v Olomouci
22-7-2023
Pozvánka na setkání RODu
v Olomouci
Komplex BEST, 22-7-2023
Doplňující informace k setkání RODu
v Olomouci, 22-7-2023
REZERVACE


...

Založení Celosvětové
Suverénní Mediální Platformy
RA Video
Ustavující sněm
UNIE SUVERÉNNÍCH SLOVANSKÝCH RODŮ
8. května 2023
Sjednoťme NáROD!!!
Už Máme co nám Patří.
ProJEVme se v Jednotě Mysli a Činů Svých.


...

REZOLUCE M1 - Č.34
(ENG+CZ)
(originál dokumentu + CZ - stroj.překl.)


...
REZOLUCE M1 - Č.33
(ENG+CZ)
(originál dokumentu + CZ - stroj.překl.)
REZOLUCE M1 - Č.32
(ENG+CZ)
(originál dokumentu + CZ - stroj.překl.)
REZOLUCE M1 - Č.31
(ENG+CZ)
(originál dokumentu + CZ - stroj.překl.)...

Oficiální potvrzení
bilančního zůstatku ČMPDR
3-2-2023
Dokument 0007
Oficiální sdělení státním orgánům ČR
8-12-2022...

Webové stránky jsou spuštěny v režimu
postupného uvolňování informací..Sledujte a studujte změny a nově zveřejněné zprávy a dokumenty..

Buďte zvídaví a pátrejte po souvislostech a zdrojích pravdivých informací !


Budoucnost máme ve svých rukou..!

Naši partneři


Najdete nás také na sociálních sítích...

© Copyright 2022 , Česko-Moravské podílové družstvo Rozkvět. Všechna práva vyhrazena.