Zprávy a sdělení

Dne 6-2-2023 jsme předali FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR
Oficiální POTVRZENÍ BILANČNÍHO ZŮSTATKU ČMPDR:

img img

Dne 6-2-2023 jsme předali na podatelnu
Finanční správy ČR ve Fulneku
účetní závěrku ke dni 31-12-2022, společně s informačním dopisem
o skutečné výši aktiv a bilančním zůstatku ČMPDR
čím jsme mimo jiné potvrdili, že
Česko-Moravské podílové družstvo Rozkvět
v loňském roce navýšilo svá aktiva na:
108.000.000.000,-EUR/XAU
(Sto osm miliard euro krytých bankovním zlatem)
tj. v přepočtu:

2.775.600.000.000,- CZK

(Dva bilióny sedmset sedmdesát pět miliard šestset miliónů korun českých)

Naši partneři


Najdete nás také na sociálních sítích...

© Copyright 2022 , Česko-Moravské podílové družstvo Rozkvět. Všechna práva vyhrazena.