POKLADNICE
NÁRODAČesko - Moravského podílového družstva Rozkvět

Co je.. a co zajišťuje Pokladnice národa - ČMPDR ...

• Byla založena bezprostředně po založení družstva a slouží jako hlavní pokladna a depozitář zlatých rezerv (xau) mezinárodní finanční instituce Česko - Moravské podílové družstvo Rozkvět..

• Jejím účelem je zajišťovat finanční zázemí, rezervy a veškeré finanční toky pro organizaci chodu družstva a podporu podílníků..

• Zároveň je nástrojem, který plní všechny funkce pokladny při její činnosti, správě, kontrole a vnitřním i venkovním auditu..

• Je nástrojem pro spouštění a podporu speciálních programů pro zajištění prosperity a blahobytu národa s dopadem na ekologii, ochranu přírody a vodních zdrojů, rozvoj věd, pokrokových technologií, obchod, osobní i firemní finance a bankovnictví, zemědělství, průmysl, stavebnictví, dopravu, telekomunikace, informační technologie a energetiku, zdravotnictví, vzdělávání, školství, kulturu a služby, sport, turistický ruch, gastronomii...

• Je nástrojem pro poskytování finančních služeb podílníkům, financování schválených "světlých projektů" podílníků a podporu požadavků jednotlivých členů/podílníků v souvislosti s úvěry, půjčkami, převody vlastnictví, dary, investicemi a kolaterály..

• Je samostatnou strukturální jednotkou ČMPDR a v souladu se stanovami družstva vykonává všechny potřebné funkce na zajištění plnění rozpočtu ČMPDR, kontrolu hospodaření s rozpočtovými prostředky ze strany hlavního pokladníka a příjemců rozpočtových prostředků z jednotlivých fondů a plní zároveň také funkci kontroly a dozoru ve finanční a rozpočtové sféře Česko-Moravského podílového družstva Rozkvět ..

• Pokladnice ČMPDR je finanční instituce spojující jakákoliv mezinárodní družstva spolupracující a kooperující s ČMPDR a Pokladnicí ČMPDR..

• Pokladnice ČMPDR, stejně jako mezinárodní družstvo ČMPDR splňuje a dodržuje všechny příslušné normy Mezinárodního práva..

• Vrchní dohled nad všemi finančními operacemi, včetně auditu, vykonává nejvyšší regulátor globálního finančního systému, International Treasury Monetary One..

• Pokladnice ČMPDR využívá většinu základních principů funkčních ekonomických systémů, přitom však využívá zcela nový ekonomický finanční systém krytý bankovním zlatem..

• Pokladnice ČMPDR nabízí velké množství finančních a bankovních služeb, včetně komerčních investic a grantů, financování humanitárních projektů..

• Pokladnice ČMPDR je zúčtovací centrum všech finančních operací prováděných prostřednictví ČMPDR, přes všechny finanční instituce a banky spolupracující s ČMPDR a Pokladnicí ČMPDR..

• Pokladnice ČMPDR je součástí programu SUNRISE vytvořeného pro překonání současné morální a ekonomické krize. Tento program zhmotňuje ideu stabilizace národního i mezinárodního hospodářství, aby bylo umožněno lidem dostat se k finančním prostředkům, díky kterým můžou vlastním přičiněním při dostatečné míře zachování sociální a ekonomické svobody, vytvářet vlastní bohatsví k vlastnímu prospěchu a k obohacení celé společnosti, tedy všech bytostí žijících na daných teritoriích..POKLADNICE
Česko-Moravské podílové družstvo Rozkvět

se sídlem: Mendlova 127, 742 45 Fulnek, Česká republika / e-mail: info@cmpdr.cz / IČ: 17640326

Naši partneři


Najdete nás také na sociálních sítích...

© Copyright 2022 , Česko-Moravské podílové družstvo Rozkvět. Všechna práva vyhrazena.