Jak se stát členem

Jak se stát podílníkem družstva čmpdr

• Členem ČMPDR se může stát každý člověk, fyzická nebo právnická osoba, která si podala písemnou přihlášku do družstva a podepsala s družstvem předloženou písemnou smlouvu, která definuje právní vztah, podmínky a benefity členství v družstvu. Podpisy na přihlášce i smlouvě musejí být úředně ověřené u notáře či na matrice, abychom zabránili případnému podvodnému jednání.

• Členem ČMPDR se může stát každý člověk, fyzická nebo právnická osoba, která splnila všechny podmínky vzniku členství v družstvu.

• Neplnoletého člena zastupuje v právních úkonech jeho zákonný zástupce.

• Právnickou osobu zastupuje v právních úkonech její statutární orgán.

• O přijetí člena rozhoduje představenstvo ČMPDR, podmínkou členství je toto rozhodnutí. Zájemce se stává členem ČMPDR dnem rozhodnutí představenstva o přijetí člena do družstva.

• Zájemce o členství je povinen doložit potvrzení o zaplacení základního neboli vstupního členského vkladu ve výši 100,-Kč.

• V případě, že představenstvo družstva rozhodne o nepřijetí zájemce o členství v družstvu, je družstvo povinno vrátit zájemci uhrazený členský vklad nejpozději do 14 dnů od tohoto rozhodnutí.

• Členský podíl představuje majetkovou účast člena v družstvu.

• Členským podílem se rozumí splacený základní členský vklad, popřípadě splacený další členský vklad, resp. splacená část dalšího členského vkladu.

• Členství nevznikne před zaplacením základního neboli vstupního členského vkladu.PŘIPRAVUJEME SEKCI K ELEKRONICKÉ REGISTRACI V DRUŽSTVU

Sledujte, prosím, změny na stránkách ČMPDR, především v sekci "ZPRÁVY" a "DOKUMENTY"...

STANOVY ČMPDR
(aktuální stanovy družstva CZ)

Postup:


Zde bude uveden postup pro registraci v ČMPDR:

  1. 1. ...


  2. 2. ...


  3. 3. ...

Celý proces registrace se již připravuje ke spuštění,

prosíme o strpení...

odkaz prozatím není funkční...

Naši partneři


Najdete nás také na sociálních sítích...

© Copyright 2022 , Česko-Moravské podílové družstvo Rozkvět. Všechna práva vyhrazena.